Bij Scelta Mobility vinden we de bescherming van persoonlijke gegevens erg belangrijk. Elke natuurlijke persoon waarvan we gegevens verzamelen, is beschermd door ons privacybeleid. Hier vind je onder andere terug op welke manier we persoonlijke gegevens verwerken, welke gegevens we bijhouden en met welk doel, hoe je inzicht kan krijgen in je persoonlijke gegevens, op welke manier je deze gegevens kan bewerken, verwijderen of doorgeven en hoe we de veiligheid ervan waarborgen. Ons beleid is volledig in overeenstemming met de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (Privacywet) en met de algemene verordening gegevensbescherming (AVG) of global data protection regulation (GDPR).

Indien je na het lezen van dit privacybeleid vragen, opmerkingen of feedback hebt, kan je ons telefonisch bereiken via +32 9 279 90 07 of je kan ook rechtstreeks contact opnemen met onze Data Protection Officer Bart Busschaert via bart@sceltamobility.be.

Hoe worden persoonlijke gegevens verwerkt?

Onder verwerking van persoonlijke gegevens verstaan we elke actie die ondernomen wordt met persoonlijke gegevens zoals het verzamelen, opslaan, bewerken, kopiëren, doorgeven en verwijderen ervan. Scelta Mobility BVBA, H. Van Wittenberghestraat 47, BE-9000 Gent (hierna genoemd “Scelta Mobility”) draagt de verantwoordelijkheid voor deze verwerking en is hiermee de verwerkingsverantwoordelijke. Daarnaast worden deze persoonlijke gegevens door het gebruik van aanvullende diensten ook verwerkt door derde partijen. We werken uitsluitend samen met bedrijven die vanuit ons standpunt ook over een duidelijk en aanvaardbaar privacybeleid beschikken en ook voldoen aan de Belgische en Europese wetgeving van toepassing. Met deze derde partijen of verwerkers werden telkens verwerkersovereenkomsten afgesloten met als doel deze persoonlijke gegevens op een eerlijke en rechtmatige wijze te kunnen verwerken.

Welke persoonlijke gegevens worden er bijgehouden?

Scelta Mobility verzamelt heel wat informatie van de websitegebruikers met betrekking tot hun persoonlijke gegevens of interesses maar ook over hun gedrag op www.sceltamobility.be en bijhorende subdomeinen (hierna genoemd “website”). We doen dit enerzijds zodat we onze websitegebruikers steeds de meest kwalitatieve en relevante informatie, zowel commercieel als niet-commercieel, kunnen aanbieden maar anderzijds ook om de prestaties en gebruiksvriendelijkheid van onze website – en dus de dienstverlening van Scelta Mobility – te optimaliseren. We gebruiken deze persoonlijke gegevens uitsluitend voor deze doeleinden en gaan met de grootste zorgvuldigheid om met het verwerken ervan. Daarom behandelen we alle persoonlijke gegevens vertrouwelijk en steeds met respect voor de privacy van de websitegebruiker. Persoonlijke gegevens die gekwalificeerd worden als gevoelig verwerken wij in geen geval. Hieronder begrijpen wij onder andere gegevens met betrekking tot gezondheid, ras, geloofsovertuiging, politieke opvattingen of seksuele voorkeur.

Op welke manier worden persoonlijke gegevens verzameld?

Naast de gegevens die je vrijwillig met Scelta Mobility deelt door contact op te nemen met ons of door je in te schrijven op de maandelijkse updates, gebruiken wij cookies en online tools om extra data te verzamelen. Deze cookies zijn kleine stukjes informatie die worden opgeslagen in tekstbestanden op je apparaat wanneer een website in je browser wordt geladen. Cookies bestaan in een aantal varianten en de functie hangt telkens af van de tool die we gebruiken.

Om te beginnen zijn er cookies afhankelijk van de regelmaat waarmee je een website bezoekt. Er is een verschil tussen eenmalige bezoeken (session cookies) en cookies die aangemaakt worden wanneer eenzelfde gebruiker regelmatig een website opent (persistent cookies). Ook kunnen cookies zowel door Scelta Mobility geplaatst worden (first party cookies), als door derde partijen die informatie verwerken op onze website (third party cookies).

Tot slot bestaan er ook cookies die we kunnen onderscheiden aan de hand van hun functie. Cookies die ervoor zorgen dat de website jouw persoonlijke voorkeuren onthoudt, noemen we functionele cookies. Deze cookies zorgen ervoor dat je websitebezoek vlotter en aangenamer verloopt door bijvoorbeeld bij te houden welke versie van de website – desktop of mobile – je verkiest op jouw mobiele toestel. Performante cookies identificeren websitegebruikers en ondersteunen ons om extra gegevens op te vragen en te verzamelen. Een voorbeeld hiervan is de pop-up die gegenereerd wordt door The Rocket Science Group LLC (MailChimp) en niet langer verschijnt wanneer iemand zich al op de maandelijkse updates heeft geabonneerd. Analytische cookies geven ons de nodige informatie om de website van Scelta Mobility te analyseren en te blijven verbeteren. We weten bijvoorbeeld hoeveel personen onze website bezoeken, hoe lang ze blijven, welke hyperlinks worden aangeklikt en welke webpagina’s veel worden bekeken. Met deze informatie kan Scelta Mobility onderzoeken welke onderdelen minder goed scoren of welke problemen onze websitegebruikers ondervinden. Hiervoor maken we gebruik van statistieken – en dus cookies – van Google LLC (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Optimize) en Mouseflow ApS (Mouseflow).

Hoe kan ik mijn persoonlijke gegevens zelf beheren?

Een nieuwe websitegebruiker heeft altijd de mogelijkheid om het gebruik van cookies al dan niet te aanvaarden. Wanneer je deze cookies weigert, worden er geen persoonlijke gegevens verzameld. Houd er wel rekening mee dat het weigeren of verwijderen van deze cookies er kan voor zorgen dat de website van Scelta Mobility minder goed werkt.

Mocht je deze cookies eerst accepteren en later willen uitschakelen, kan je via de instellingen van je browser op elk apparaat deze cookies verwijderen. Elke browser heeft zijn eigen manier om deze cookies te beheren. Hieronder sommen we de voornaamste browsers op. Voor andere browsers kan je de informatie terugvinden op hun respectievelijke websites.

  • Google Chrome: Geavanceerde instellingen > Privacy > Browsegegevens wissen > Cookies en andere site- en plug-ingegevens.
  • Safari: Voorkeuren > Privacy > Beheer websitegegevens > Verwijder (geselecteerde) > Verwijder alles.
  • Internet Explorer: Extra > Beveiliging > Browsegeschiedenis verwijderen > Cookies en websitegegevens (geselecteerde) > Verwijderen.
  • Firefox: Opties > Privacy & Beveiliging > Cookies tonen > Geselecteerde verwijderen > Alle verwijderen.

De persoonlijke gegevens die verzameld werden door Scelta Mobility kunnen op verschillende manieren geraadpleegd, bewerkt en verwijderd worden. Enerzijds beschikken we over de gegevens die ingevoerd werden door de websitegebruiker om in te schrijven op de maandelijkse updates. Deze gegevens kan je zelf raadplegen en bewerken door in eender welke update van Scelta Mobility te klikken op “Beheer je abonnementen” of verwijderen door te klikken op “Schrijf je uit voor deze updates”.

Persoonlijke gegevens die anderzijds niet rechtstreeks door de websitegebruiker werden ingevoerd, kunnen geraadpleegd, bewerkt en verwijderd worden door contact op te nemen met onze Data Protection Officer. Houd er wel rekening mee dat heel wat persoonlijke gegevens versleuteld worden en niet bijgehouden worden in een specifiek dossier. Scelta Mobility kiest er bijvoorbeeld voor om IP-adressen zowel in Google Analytics, als Mouseflow te anonimiseren. Ondanks dat er dus heel wat informatie gelinkt kan worden aan één bepaalde websitegebruiker, is het voor ons niet mogelijk deze gegevens te herleiden naar een natuurlijke persoon zonder aanvullende informatie (pseudo-anonieme data). Deze persoonlijke gegevens kunnen dus niet geraadpleegd worden maar de betrokkene heeft wel recht op kennis van (1) het bestaan van deze verwerkingen, (2) de doeleinden van deze verwerkingen, (3) de categorie van deze persoonlijke gegevens en (4) de categorieën van ontvangers van deze persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens kunnen nooit aan derden worden verstrekt zonder de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene tenzij op grond van een gerechtelijk bevel, bevel van een bevoegde openbare instantie of een toepasselijke regulering. Toch zal Scelta Mobility steeds een redelijke terughoudendheid garanderen, mits het respecteren van het bevel tot inzicht. Indien gewenst, kan Scelta Mobility wel altijd persoonlijke gegevens doorgeven aan een derde partij op uitdrukkelijke vraag van de betrokkene. Ook hiervoor neem je contact neem je contact op met onze Data Protection Officer.

Beide van bovenstaande verzoeken om persoonlijke gegevens te raadplegen, bewerken, verwijderen of doorsturen gebeurt via een gedagtekende en ondertekende e-mail gericht aan Bart Busschaert via bart@sceltamobility.be. In bijlage wordt steeds een bewijs van identiteit, bij voorkeur een kopie van een geldige identiteitskaart, toegevoegd. Indien aan deze voorwaarden wordt voldaan, zal Scelta Mobility gevolg geven aan het verzoek binnen 30 dagen na ontvangst.

Worden mijn persoonlijke gegevens veilig opgeslagen en beheerd?

Scelta Mobility heeft heel wat veiligheidsmaatregelen in werking met betrekking tot de bescherming van persoonlijke gegevens. Ten eerste beschikt onze website, maar ook alle websites van onze verwerkers, over een SSL-certificaat. Dit certificaat – te herkennen aan het hangslot of het voorvoegsel “https://” in de adresbalk van je browser – garandeert dat alle data die verstuurd wordt via de website versleuteld is. Data die eventueel onderschept wordt, is hierdoor volledig onbruikbaar.

Ten tweede worden door Scelta Mobility geen persoonlijke gegevens bijgehouden op de harde schijf van apparaten, noch bewaard in cloudtoepassingen. Er bestaan ook geen kopieën van deze persoonlijke gegevens op papier of op een ander opslagmedium. De persoonlijke gegevens zijn enkel toegankelijk via de websites van onze verwerkers en zijn beschermd door een two-factor authenticatie waarbij de inloggegevens niet in de browser bewaard blijven. Dit houdt in dat naast een gebruikersnaam met wachtwoord, een aanvullende code nodig is die per sms wordt verstuurd naar het apparaat dat gelinkt is aan het account. Hierdoor is het onmogelijk in te loggen met het wachtwoord alleen en kunnen enkel personen die uitdrukkelijk toegang verkregen tot deze persoonlijke gegevens deze informatie raadplegen.

Als laatste werden aan de hand van een fictief voorbeeld ook alle persoonlijke gegevens die we verzamelen, geïnventariseerd in een dataregister. Op deze manier garandeert Scelta Mobility een duidelijk overzicht over de persoonlijke gegevens waarover we beschikken. Daarnaast zorgt deze inventaris er ook voor dat we bij alle gegevens stilstaan waarom we ze bijhouden en op welke wettelijke basis we berusten voor het verzamelen ervan. We verzamelen hierdoor ook nooit meer gegevens dan nodig en enkel gedurende de periode waarbinnen de persoonlijke gegevens noodzakelijk zijn voor de verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden.

Wanneer er ondanks voorgaande maatregelen toch sprake is van verlies, beschadiging of diefstal van persoonlijke gegevens, dient Scelta Mobility elk probleem dat zich voordoet binnen de 72 uur te melden aan alle betrokkenen. Elk probleem dat de beveiliging van persoonlijke gegevens in gevaar brengt, wordt zo snel mogelijk opgelost en indien nodig wordt het privacybeleid van Scelta Mobility geüpdatet om gelijkaardige problemen in de toekomst te voorkomen.